Privacyverklaring Werkkrukken.nl

Werkkrukken.nl, gevestigd aan Bocksmeulen 35, 9101 RA in Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Werkkrukken.nl
 • Bocksmeulen 35
 • 9101RA Dokkum

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Werkkrukken.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (het laatste octet gemaskeerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Doelen en grondslag van de verwerking:

Werkkrukken.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Klantenservice
 • Informeren over producten, diensten, bijeenkomsten
 • Afleveren van goederen en diensten
 • Analyseren van websitegedrag voor verbetering
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Selecteren en uitnodigen voor sollicitaties

Bewaartermijnen:

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Delen met derden:

Gegevens worden gedeeld met derden voor uitvoering van overeenkomsten en wettelijke verplichtingen. Werkkrukken.nl blijft verantwoordelijk en sluit bewerkersovereenkomsten af.

Cookies:

Werkkrukken.nl plaatst cookies voor een goede werking van de website en voor tracking. Zie [Cookieverklaring](https://www.werkkrukken.nl/cookieverklaring) voor meer informatie.

Rechten van betrokkenen:

Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid en intrekken van toestemming. Dien een verzoek in via info@werkkrukken.nl.

Klachten:

Heb je klachten over de verwerking van je gegevens, dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging:

Werkkrukken.nl neemt passende maatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en wijziging. Bij vermoeden van onbeveiligde gegevens neem contact op via info@werkkrukken.nl.