Meer bewegen in de klas met de Swoppster

Meer bewegen in de klas, 5 tips!

Wij geven je 5 tips om meer te bewegen in de klas. In het hedendaagse basisonderwijs wordt steeds meer de nadruk gelegd op het belang van beweging voor een optimale leerervaring. Johan Koedijker, een specialist in beter leren bewegen bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, deelt zijn inzichten over dit onderwerp en benadrukt de noodzaak om beweging een prominentere rol te geven in het onderwijs.

De huidige situatie: Te veel zitten, te weinig bewegen

Het is geen geheim dat leerlingen tegenwoordig te veel zitten, zowel op school als thuis. Onderzoek toont aan dat kinderen van 4 tot 12 jaar gemiddeld zeven uur per dag zitten, waarvan maar liefst drie uur op school. Deze sedentaire levensstijl heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, en kan op lange termijn leiden tot diverse gezondheidsproblemen.

De voordelen van beweging voor leerlingen

Het belang van beweging voor kinderen kan niet genoeg benadrukt worden. Voldoende bewegen heeft een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van leerlingen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende bewegen, plukken hier later in hun leven de vruchten van door het behouden van een actieve levensstijl.

Een dynamische schooldag: Meer beweging, beter leren

Een mogelijke oplossing voor het zittende karakter van het huidige onderwijs is het implementeren van een dynamische schooldag. Maar wat houdt dat precies in? Een dynamische schooldag is gericht op het stimuleren van beweging gedurende de schooldag, zowel binnen als buiten de leslokalen. Door beweging te integreren in het onderwijs kunnen leerlingen actiever zijn, wat bijdraagt aan een betere concentratie, verbeterde leerprestaties en een gezondere levensstijl.

Het 2+1+2-Model: Een gestructureerde aanpak voor meer beweging

Een van de methoden om meer beweging te integreren in het onderwijs is het 2+1+2-model. Dit model richt zich op het creëren van meer beweegmomenten voor leerlingen, zowel tijdens als na schooltijd. De eerste ‘2’ staat voor twee uur bewegingsonderwijs per week, de ‘+1’ staat voor extra beweegmomenten tijdens schooltijd, en de ‘+2’ staat voor twee uur georganiseerd aanbod van beweging na schooltijd. Door deze gestructureerde aanpak worden leerlingen gestimuleerd om meer te bewegen en worden ze aangemoedigd om een actieve levensstijl te omarmen.

De rol van onderwijskrukken om meer te bewegende in de klas

Een belangrijk aspect van een dynamische schooldag is het creëren van een omgeving die beweging aanmoedigt, zelfs tijdens het zitten. Hier komen onderwijskrukken zoals de Swoppster, Circle, Steady en Upis1 om de hoek kijken. Deze speciaal ontworpen krukken stimuleren actief zitten, wat bijdraagt aan een betere houding, verminderde vermoeidheid en een verhoogde concentratie. Door te kiezen voor deze innovatieve krukken, kunnen scholen een omgeving creëren die beweging en leren naadloos met elkaar verbindt.

Aan de slag: 5 Tips voor meer bewegen in de klas

  1. Actieve Pauzemomenten: Introduceer actieve pauzemomenten tussen de lessen door. Denk aan een korte pauze waarin leerlingen kunnen stretchen, wat simpele yoga-oefeningen kunnen doen of een korte wandeling kunnen maken in de schoolomgeving. Dit helpt om de bloedsomloop te stimuleren en de concentratie te verhogen.
  2. Bewegend Leren: Integreer beweging in de lesactiviteiten zelf door middel van bewegend leren. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen staand, wandelend of op een kruk te laten leren terwijl ze samenwerken aan opdrachten of discussies voeren. Zo wordt bewegen naadloos geïntegreerd in het leerproces.
  3. Actieve Lesmethoden: Gebruik lesmethoden die fysieke activiteit bevorderen, zoals actieve spelletjes, dans of drama. Door leerstof op een interactieve en beweeglijke manier te presenteren, worden leerlingen actief betrokken en gestimuleerd om te bewegen.
  4. Buitenlessen: Maak gebruik van de buitenruimte voor lessen en activiteiten. Buitenlessen bieden leerlingen de mogelijkheid om te bewegen in een natuurlijke omgeving, wat bijdraagt aan een gevoel van welzijn en verbondenheid met de natuur.
  5. Sport en Beweegprogramma’s: Organiseer regelmatig sport- en beweegprogramma’s op school, zoals sportdagen, beweegclinics of naschoolse sportactiviteiten. Dit biedt leerlingen de kans om verschillende sporten en beweegactiviteiten uit te proberen en draagt bij aan een positieve houding ten opzichte van bewegen en sport.

Bekijk onze onderwijskrukken

Budget zadelkruQ
 250,00 excl. BTW
Muvman
 458,68 excl. BTW
Swoppster
 250,00 excl. BTW
Swopper
From   442,00 excl. BTW
New Pfiff
 198,35 excl. BTW
Iwo
 206,61 excl. BTW
De Steady kruk: Een ergonomisch meesterwerk voor comfortabel zitten en staan.
Circle
 345,00 excl. BTW
Solid
 462,81 excl. BTW

Vergelijkbare berichten